4 Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại [ http://www.ahvinhnghiem.org ]

4 Ái Hữu Vạn Hạnh [ http://www.aihuuvanhanh.net ]

4 Bản Tin AHVN [ http://www.bantinahvn.com]

4 Ban Hướng Dẫn GÐPTVN tại Pháp [ http://bhdphap.phapviet.com/ ]

4 Buddhanet [ http://www.buddhanet.net ]

4 BuddhaSasana [ http://www.saigon.com/~anson/uni/index.htm ]

4 Buddhism for the modern world [ http://www.fwbo.org/ ]

4 Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại [ http://www.gdpt.net ]

4 BHDTƯ/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ [ http://www.gdptvn-hoaky.com ]

4 BHDTW/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ [ http://www.gdptvn.us ]

4 Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức (Hoa Kỳ) [ http://www.bhdquangduc.org ]

4 Chim Việt Cành Nam [ http://chimviet.freẹ.fr/ ]

4 Chùa Việt Nam [ http://www.chuavietnam.com ]

4 Chùa Vạn Hạnh [ http://vanhanh.phapviet.com/ ]

4 Chùa Bảo Quang [ http://www.saigon.com/~tdang/chuabaoquang.htm ]

4 Chùa Linh Sơn [ http://linhson.phapviet.com/ ]

4 Chùa Khánh Anh [ http://khanhanh.phapviet.com/ ]

4 Chùa Dược Sư [ http://www.duocsu.org ]

4 Cánh Hoa Ðàm [ http://www.geocities.com/canhhoadam ]

4 Các Trung Tâm Việt Ngữ [ http://www.ttvn.org/ ]

4 Đài Phật Giáo Việt Nam [ http://www.evietweb.com/]

4 Ðạo Phật Hôm Nay [ http://www.buddhismtoday.com ]

4 Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu [ http://www.phapviet.com/~gdptvnac/ ]

4 Gia Ðình Phật Tử Chánh Tín [ http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/9602/ ]

4 Gia đình Phật tử Hoa Nghiêm [ http://hoa.nghiem.phapviet.com/ ]

4 Gia đình Phật tử Quảng Ðức (Âu châu) [ http://gdptquangduc.phapviet.com/ ]

4 Gia đình Phật tử Pháp Quang [ http://gd-phapquang.phapviet.com/ ]

4 Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm
[ http://cc.1asphost.com/vinhnghiem/forum/index.asp ]

4 Giao Ðiểm [ http://www.giaodiem.com ]

4 Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới [ http://oasis.fortunecity.com/paris/98/ ]

4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất [ http://www.ghpgvntn.net]

4 Hình ảnh Việt Nam  xưa [ http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm]

4 Hoa Ðàm [ http//www.hoadam.net]

4 Hòa hảo [ http://www.hoahao.org ]

4 Hướng Ðạo Việt Nam [ http://hdvn.phapviet.com/ ]

4 Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris [ http://httn.phapviet.com/ ]

4 Làng Mai [ http://www.langmai.org ]

4 Lê Bích Sơn  [ http://www.lebichson.org ]

4 Lotusmedia [ http://www.lotusmedia.net ]

4 Nguyệt san Phật Học [ ]

4 Người Cư Sĩ [ http://cusi.free.fr/ ]

4 Người Việt Online [ http://www.nguoi-viet.com/ ]

4 Nhà Phật (Buddhahome) [ http://www.buddhahome.net/ ]

4 Phật Giáo Việt Nam [ http://www.phatviet.com ]

4 Parallax Press [ http://www.parallax.org ]

4 Phật Học Viện Quốc Tế [ http://www.phvqt.com ]

4 Phật học thường thức [ http://www.phathocthuongthuc.com/ ]

4 Phật tử Việt Nam [ http://www.phattuvietnam.org ]

4 Phù Sa [ http://www.phusa.net/ ]

4 Quán Ven Đường [ http://quanvenduong.googlepages.com/home ]

4 Quảng Ðức [ http://www.quangduc.com ]

 4 Quê Mẹ [http://www.queme.net/vie/v-news.php]

4 Rừng Thiền Ðạt Ma [ http://www.rungthiendatma.org/]

4 Sinh Thức [ http://www.sinhthuc.org ]

4 Talawas [ http://www.talawas.org ]

4 Từ Ðàm Hải Ngoại [ http://www.todinhtudamhaingoai.net/ ]

4 Tricycle.com [ http://www.tricycle.com ]

4 Tuần báo Chánh Ðạo [ http://www.chanhdao.com/ ]

4 Thường Chiếu [ http://www.thuong-chieu.org ]

4 Tin tức Phật giáo [ http://www.tintucPG ]

4 Tăng sĩ trẻ dấn thân [ http://www.tangsidanthan.org ]

4 The Buddhist Society UK [ http://www.thebuddhistsociety.org.uk/ ]

4 Trúc Lâm Thiền Viện [ http://www.truclamthienvien.com/ ]

4 Tạp chí Văn học [ http://www.nhanvan.com/docsach/vanhoc.htm ]

4 Tập san Hợp Lưu [ http://kicon.com/hopluu/ ]

4 Tạp chí Văn [ http://www.nhanvan.com/docsach/van.htm ]

4 Thế Kỷ 21 [ http://kicon.com/theky21/ ]

4 Thư Viện Hoa Sen [ http://www.thuvienhoasen.org/ ]

4 Trần Trung Đạo [ http://www.kimson.org ]

4 Trí Siêu [http://www.trisieu.com]

4 Trịnh Công Sơn [http://www.trinh-cong-son.com/tcs.html]

4 Trường Kỹ Thuật Cao Thắng [http://truongkythuatcaothang.googlepages.com/home]

4 Tu Viện Kim Sơn [http://www.kimson.org]

4 Tự do Tôn giáo cho Việt Nam [ http://www.tudotgvn.org/main.html ]

4 Viện Việt Học [ http://www.viethoc.org ]

4 Việt Nam Phật Quốc Tự [ http://www.saigon.com/~hoasen/ ]

4 VietBuddhist.com [ http://www.vietbuddhist.com ]

4 Vạn Phật Thành [ http://www.drba.org/ ]

4 Văn học nghệ thuật [ http://www.saomai.org/default.htm ]

4 Văn học Việt Nam [ http://www.vhvn.com ]

4 Văn học Nhật Bản [ http://www.erct.com/2ThoVan/Van_hoc_Nhat_Ban.htm ]

4 VPS  [ http://www.vps.org/ ]

4 Unikey [ http://www.unikey.org/ ]

4 Hanosoft [ http://www.freewebs.com/hanosoft/hanosoft.htm ]

4 WinVNKey [ http://www.sourceforge.net/projects/winvnkey/ ]

4 Việt Sciences [ http://vietsciences.free.fr ]