Sách do Độc giả NS. Phật Học ấn tống

*

1.- Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới tác giả Giáo sư Thạc Đức (Thiền Sư Nhất Hạnh) (Hết)
2.- Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Cư sĩ Cao Hữu Đính dịch (
C̣n)
3.- T́m hiểu Trung Luận Nhận Thức và Không Tánh tác giả GS. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai (
Hết)
4.- Luận Giải Trung Luận Tánh Khởi và Duyên Khởi tác giả GS. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai (
C̣n)
5.- Nhân Quả Đồng Thời tác giả GS. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai (
Mới)

Tất cả những sách nêu trên Nguyệt San Phật Học ấn tống (không bán).Quư vị muốn nhận được những sách nào c̣n xin gửi Email hay thư về Nguyệt San Phật Học, cho biết Họ, Tên và địa chỉ của quư vị, chúng tôi sẽ gửi sách biếu. Sau khi nhận sách, xin hoan hỷ hoàn lại tiền cước phí đă gửi qua Bưu Điện. Đặc biệt, chúng tôi không nhận gửi về Việt Nam, v́ sách sẽ bị tịch thu.

Địa chỉ liên lạc:

Email: nsphathoc@gmail.com

Thư: - Phúc Trung
7913 Rochelle Road
Louisville, KY. 40228


Trân trọng

NS Phật Học

Trở về Trang Chính